اهداف و چشم انداز

    هدف از راه‌اندازی نشریه «جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای»، فراهم نمودن زمینه چاپ و انتشار یافته‌های علمی و پژوهشی همکاران عضو هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایرانی و خارجی و سایر صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه‌های علوم جغرافیایی، آمایش سرزمین، اقتصاد، علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی شهری و روستایی، توسعه منطقه‌ای، ژئوپولتیک، علوم سیاسی، زمین‌شناسی، اقلیم‌شناسی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و سایر رشته‌‌های وابسته به علوم فضایی-مکانی بوده تا این مهم خود زمینه‌ای باشد در جهت کمک به گسترش مرزهای علم و دانش از یک سو و پیشبرد و ارتقای علمی نظام برنامه‌ریزی و توسعه کشور از سوی دیگر. در عین حال، فراهم آوردن زمینه کمک به ارتقای کمی و کیفی توان علمی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌‌های مذکور، از دیگر اهداف شکل‌گیری و راه‌اندازی این مجله بوده است. اینک که این بستر علمی فراهم شده است، انتظار می‌رود که شخصیت‌های علمی ایرانی و خارجی که در زمینه‌‌های مرتبط با حوزه فعالیت این نشریه مطالعه و پژوهش می‌نمایند، با چاپ و انتشار یافته‌های علمی-پژوهشی حاصل از پژوهش‌های بنیادی یا یافته‌های تحلیلی و کاربردی حاصل از پژوهش‌های میدانی‌شان را به دفتر این نشریه ارائه نموده تا با انتشار آنها، از سویی زمینه مبادله علمی و کمک به گسترش مرزهای علم و دانش و از سوی دیگر امکان بهره‌برداری از این یافته‌ها برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران و مدیران اجرائی فراهم گردد.