ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی تالاب های پل دختر به روش پرالونگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش بر روی ژئوتوریسم متمرکز است که جایگاه ویژه­ای در بخش بازار گردشگری پایدار دارد و از سوی نشنال جئوگرافیک به عنوان نوعی از گردشگری تعریف شده که به حقظ یا تقویت ویژگی­های جغرافیایی شامل فرهنگ، زیبایی­شناسی، میراث زمین  و رفاه ساکنان یک  منطقه می­پردازد. یکی از این جاذبه­های طبیعی تالاب­های زیبای پل­دختر این است که به عنوان مکان­های توریستی ژئومورفولوژیک تعریف می­شوند. این منطقه از نظر جغرافیایی در 47 درجه و 43 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 47 ثانیه عرض شمالی و در ارتفاع 680­ متری از سطح دریا واقع شده است. به منظور ارزیابی و رتبه­بندی عیار­های موجود در مکان­های ژئومورفیکی تالاب­های پل­دختر از روش پرالونگ استفاده شده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل کامل این مکان از لحاظ ارزش­های علمی، اقتصادی، زیبایی­شناختی و فرهنگی، ارتباطی بین توانمندی­های ژئوتوریستی این منطقه با یکدیگر ایجاد گردید. به دنبال توصیف اهداف و روش­های ارزیابی و شناسایی ویژگی­های تالاب­های پل­دختر، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ارزش علمی و زیبایی­شناسی مکان طرح شده نسبت به سایر معیارها رتبه­های اول و دوم را کسب نموده، در حالی ­که ارزش اقتصادی و شدت عیار بهره­وری این مکان پایین­ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. وجود چنین وضعیتی نشانگر ناشناخته ماندن این منطقه، عدم هماهنگی بین برنامه­ریزان، ضعف مدیریتی سازمان­های ذیربط و ناکافی بودن سطح دانش آنها در زمینۀ ژئوتوریسم است که همین امر در کند بودن آهنگ توسعۀ استان موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of geotourism capabilities aof Pole-dokhtar wetlands using Pralong method

نویسندگان [English]

  • Dr. Shahram Roostaei 1
  • Zeynab Bahrami 2
چکیده [English]

This study is focused on geo-tourism which has a special place in the market part of sustainable tourism and has defined by National Geographic as a type of “tourism which sustains or enhances the geographical characteristic including the culture, aesthetics,  Geo heritage, and the well-being of its residents. One of the natural attractions  of Lorestan Province is beautiful Pole-dokhtar wetlands which is defined as a geomorphologic touristy place. This area is placed at geographical coordinates of east  longitudinal of 47◦,43ꞌ,  and 33◦,47ꞌ northern latitude, and at height 680 m from sea level.   Pralong method is used in order to evaluate and ranking features which exist in geomorphosite of Pole-dokhtar wetlands. In this study,besides a complete analysis of this place according to scientific, economic, aesthetic and cultural values,a relationship between geo tourism capabilities with each other was created. After the explanation of the purposes of evaluation methods and identification of the features of Pole-dokhtar wetlands, the results of this study showed that Scientific and aesthetic value of this location in comparison with other criteria are in the first and second place. While the economic value and the efficiency value of this place received the lowest rate. The existence of such a situation Indicate lack of identification of this place, Lack of coordination between planners, Poor management of related organizations and inadequate knowledge in the field of geotourism that led to the Lack of economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo tourism‚ Geomorphosite
  • Pralong
  • Wetland
  • pole-dokhtar
  • Lorestan