بررسی قابلیت های محیطی حوضه های آبی دامنۀ جنوبی توچال برای تبدیل به ژئو پارک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

کوه­های مرتفع، دره­های عمیق و سرسبز، مشهورترین پناهگاه­ها و جان پناه­ها، رودخانه­های  پر آب، آبشارهای زیبا، آب و هوای فرح بخش، شرایط مناسب برای کوهنوردی، حوضه­های دامنۀ جنوبی توچال نظیر دربند، درکه، کلک چال وتوچال را به عنوان یکی از جاذبه­های تفرجگاهی شهری و فراشهری تهران معرفی کرده است که از پتانسیل­های بالای ژئوتوریسمی برخوردار می­باشند.
هدف این تحقیق شناسایی پهنه­های مناسب ژئوتوریسمی منطقه برای تبدیل به ژئو پارک می­باشد. به همین منظور لایه­های اطلاعاتی مورد نیاز شامل نقشه­های شیب، پوشش گیاهی، همدما، هم بارش، لیتولوژی، هیدرولوژی، چشم­اندازهای انسانی، چشم­اندازهای ژئومورفولوژیکی تهیه و سپس با تلفیق و همپوشانی لایه­های اطلاعاتی در محیط GIS با استفاده از مدل AHP پهنه­های مناسب ژئوتوریسمی حوضه­های آبی دامنۀ جنوبی توچال در قالب نقشۀ پهنه بندی ارائه گردید. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که 15 درصد از کل وسعت منطقۀ مورد مطالعه در پهنۀ فوق العاده مناسب، 10 درصد در پهنۀ خیلی مناسب، 35 درصد در پهنۀ مناسب و 40 درصد در پهنۀ نامناسب قرار دارد که به دلیل نزدیکی این منطقه به کلان­شهر تهران می­تواند مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of geotourism capabilities of the basins at the southern slop of Tochal for changing to a geo park

نویسندگان [English]

  • Narges Sanaiee Mobin 1
  • Dr. Mohammad Ali Zangane Asadi 2
  • Dr. Abolghsem Amir Ahmadi 2
چکیده [English]

High mountains, green and deep valleys, the most famous shelters, over flowing rivers, beautiful waterfalls, pleasant climate, appropriate condition for climbing, the basins of the southern slop of Tochal such as Darband, Darakeh, Kolak chal, Tochal have caused them to be one of the urban and megalopolis recreative attractions of Tehran which have high potentials for geo tourism.
The purpose of this study is to investigate the appropriate zones for geotourism development in this area. To carry out the study, required information layers including maps of slope, vegetation cover, isothermal, isohyetal, lithology, hydrology, human and geomorphologic landscapes were prepared. Then by combining and over lapping information layers in GIS environment using AHP models, appropriate zones for geo tourism in the basins of the southern slop Tochal were specified. The results of the study are as follows: 15 percent of the total zone is placed at extremely appropriate zone, 10 Percent quite appropriate, 35 percent appropriate and 40 percent at inappropriate zone, which due to the proximity of this area with Tehran metropolis could be considered by planners

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopark
  • Tochal
  • zoning
  • AHP
  • GIS