جهانی شدن ارتباطات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مرزهای غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیای سیاسی، استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

3 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

از آنجا که فرایند جهانی‌ شدن در قرن بیست و یکم آینده‌ی جامعه‌ی بشری را به میزان زیادی تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ پدیده‌ای حساس و با بار امنیتی بالا ارزیابی می‌گردد. بر این اساس تأمّل در خصوص ماهیّت و پیامدهای ناشی از این فرایند، برای حیات سیاسی ـ اجتماعی کشورها دارای اهمیت زیادی است. فرایند جهانی شدن، بدون توسعه‌ی فناوری ارتباطات ممکن نیست و توسعه‌ی فناوری ارتباطات علاوه بر تسهیلاتی که در زمینه‌های گوناگون ایجاد می‌کند، محدودیت‌ها و مشکلاتی نیز برای دولت‌ها به وجود می‌آورد که یکی از آن‌ها در بُعد امنیت دولت‌ها است. امروزه امنیت‌ ملی کشورها، تنها با حصاربندی مرزهای ملی و تقویت بنیه‌ی دفاعی تأمین نمی‌شود؛ چرا که شکل تهدیدات با گذشته فرق کرده و امنیت ملی کشورها نه تنها با تهدیدات سخت‌افزاری، بلکه با تهدیدات نرم‌افزاری مورد هجوم واقع شده‌است. هدف این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از تجزیه و تحلیل کیفی تدوین شده‌است؛ بررسی اثرات جهانی شدن ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس یافته‌های تحقیق، جهانی‌شدن ارتباطات ضمن کاهش نقش سنتی مرز در کنترل و جداسازی قلمرو کشور ایران از کشورهای همسایه، باعث افزایش ارتباطات ساکنین دو سوی مرزها شده‌است. این ارتباطات باتوجه به مشترکات فرهنگی و زبانی، می‌تواند دارای تبعات منفی و مثبت امنیتی باشد. براین اساس توسعه ارتباطات منجر به نفوذپذیری مرزهای غربی ایران شده و این کشور را با چالش‌های امنیتی متعددی روبرو کرده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization of Communications and National Security of the Islamic Republic of Iran with Emphasis on the Western Border

نویسندگان [English]

  • Dr. Zahra PishgahiFard 1
  • Hosein Khaledi 2
  • Bahador Gholami 3
  • Yaser Ebrahimi 2
چکیده [English]

Since globalization in 21th century will have a great impact on the future of human society, it is evaluated and considered  as a sensitive issue with high  security implications. In this respect, pondering about its nature and consequences of such process  has a great importance for  the political- social life of the countries. The process of globalization is impossible without development of Information and Communication Technologies (ICT). Although development of ICT provides various facilities, it poses limitations and challenges for the governments, one of them is related to security issues. Nowadays, national security of the counties cannot be guaranteed by fortifying national borders and boosting defensive power alone because  the nature of threats has been changed and the national security of states is threatened not only by hard but by only by soft threats.
 This article which is  developed by descriptive-analytic method and qualitative analysis, aimed at investigating the effect of globalization of communications on the national security of the Islamic Republic of Iran. The findings indicted that globalization of communications, while mitigating the traditional role of national borders in controlling and separating Iranian territory from neighbors, has increased bilateral exchanges between dwellers of the two sides of these borders. Considering cultural and linguistic commonalities, these changes can bear both positive and negative security outcomes. It can be argued that development of communications has led to penetration of Iranian western borders, and has faced the country with several security opportunities and challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • National security
  • Border
  • media
  • the Islamic Republic of Iran