قابلیت‌سنجی توسعۀ گردشگری با رویکرد توسعۀ پایدار در شهر مرزی ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی دانشگاه گیلان، دانشکدۀ هنر و معماری

2 کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، دانشگاه گیلان

چکیده

با ورود به هزارۀ سوم میلادی، کشورهای مختلف دنیا از منابع اقتصادی متعددی در توسعۀ کشورها استفاده می‌کنند که از جملۀ آنها، گردشگری است. شهر ارومیه یکی از مناسب‌ترین مناطقی است که دارای جاذبه‌های متعدد گردشگری است و با برنامه‌ریزی در این زمینه، می‌توان به توسعۀ اقتصادی، فرهنگی، و زیرساختی لازم در این شهر دست یافت.
روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی- توسعه‌ای است. گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته و پس از پرسشگری از مردم، گردشگران و مسؤلین حوزۀ گردشگری به تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک دلفی و مدل SWOT پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مناسب‌ترین راهبرد توسعۀ گردشگری منطقه، راهبرد بازنگری (WO) با امتیاز 3.266 است. بر این اساس لازم است اقداماتی نظیر بسترسازی برای توسعۀ سرمایه گذاری‌های دولتی و خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب، آموزش متخصصین برای استفادۀ بهینه از ظرفیت‌های منطقه، ایجاد محیط‌های پیاده‌محور و تشویق مردم به استفاده از وسایط نقلیه عمومی، تبلیغات پتانسیل‌های منطقه برای شناسایی قابلیت‌های منطقه در سطح ملی و فرا ملی، اهمیت دادن به صنعت گردشگری به‌عنوان صنعتی فرابخشی برای تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با گردشگری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Capacity of Tourism Development Using Sustainable Development Approach in the Border City of Urmia

نویسندگان [English]

  • Dr. Nader Zali 1
  • Yaghoob Ismaeelzaheh 2
چکیده [English]

By entering in to the third millennium, different countries around the world use the economical resources in development of the  countries including the tourism. The Urmia city is one of the most  suitable regions for tourism development and by planning in this context economical, cultural, and infrastructural development can be achieved  in the city. Research method is descriptive- analytical- developmental one. Data gathering is library- surveying method and after gathering questionnaires from local population, tourists and tourism organization staffs, the  information was analyzed using Delfi technique and SWOT model. Research results show that the best suitable strategy of tourism in Urmia city is WO strategy  with score 3.266. Thus, it is necessary to develop governmental and private investments for developing tourism infrastructures, education of  professionals for optimal use of Urmia capacities, expansion of public spaces, encourage of people for using public transportation systems,  advertising about its tourism attractions for recognizing the areas' potentials at national and international levels,  educating local communities to obtain proper behavior by tourists, developing tour agencies in introducing tourism attractions, and reviving Urmia lake for attracting native and foreign  tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia City
  • Tourism Development
  • strategic planning
  • SWOT