نیازسنجی پارکینگ‌های عمومی در مناطق شهری با استفاده از مدل‌های ریاضی و آماری مورد شناسی: شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

4 کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

چکیده

قرن بیستم رشد و توسعه بسیاری را برای کشورهای جهان به ارمغان آورد. از جملۀ این ارمغان‌ها توسعۀ صنعت و تکنولوژی، شهرنشینی و ورود ماشین به زندگی مردم بود که در قرن بیست و یکم نیز ادامه یافته است. چالش‌های فراوانی زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داده است که از آن جمله می‌توان به حمل و نقل شهری، افزایش خودروی شخصی، ترافیک، کمبود پارکینگ و محل توقف وسایل نقلیه اشاره کرد. شهرهای بزرگ با دو مسألۀ عمده در حوزۀ حمل و نقل شهری مواجه هستند:
1. افزایش روز‌افزون وسایل نقلیه، خصوصاً وسایل نقلیۀ شخصی؛
2. کمبود پارکینگ.
شهرهای بزرگ و کلان شهرها با مشکلات بیشتری در این زمینه روبرو هستند. شهر کرمان به دلیل جمعیت زیاد، تمرکز فعالیت‌های شهری در مرکز شهر و سطح گسترده‌ای از بافت‌های فرسوده،‌ مشکلات زیادی در حوزۀ حمل و نقل دارد. یکی از مشکلات این شهر، کمبود پارکینگ است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
هدف مقاله پتانسیل‌سنجی نیاز به پارکینگ در شهر کرمان است. روش تحقیق کمّی و تحلیلی است و سعی شده تا با کمک روش‌های مختلف مدل‌سازی ریاضی و آماری مانند مدل وزنی قرار دادی، AHP، تاپسیس و فازی علاوه بر شناسایی سطوح شهری با نیاز بالا به پارکینگ در شهر کرمان، مناسب‌ترین مدل برای شناسایی این پهنه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. برای به دست آوردن نقشه‌های پهنه‌بندی از لایه‌های اطلاعاتی فاصله از بازار، تراکم مراکز تجاری، تراکم مراکز درمانی، تراکم مراکز اداری، جمعیت، فاصله از بزرگراه، فاصله از بلوار، فاصله از خیابان، فاصله از مراکز آموزش عالی، فاصله از فرهنگسرا‌ها و فاصله از پارک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. جهت ارزیابی مدل‌ها نیز از لایه‌های مربوط به پارکینگ‌های عمومی موجود و موقعیت بازار استفاده گردید. نتایج نهایی نشان می‌دهد که بیشتر پهنه‌های با نیاز بسیار زیاد به پارکینگ در مرکز شهر واقع گردیده‌اند و مدل وزنی قرار دادی بهتر از دیگر مدل‌های به‌کار رفته توانست پهنه‌های با نیاز بالا به پارکینگ را نشان دهد و مدل‌ها Topsis, AHP ، فازی سطوح با نیاز فراوان به پارکینگ را در سطح پایین‌تری نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Need for Public Parking in Urban Areas by Using Mathematical and Statistical models, Case Study: Kerman City

نویسندگان [English]

  • Dr. Hossein Ghazanfar pour 1
  • Marziye Agha Alikhani 2
  • Hamide Afshar Manesh 3
  • Aila Gholizadeh 4
چکیده [English]

The 20th century has caused  a great deal of growth and development for the  countries of the world, of which was the development of industry and technology, urbanity, and car entrance to people’s life which continues in 21 century. Urban life is influenced by a lot of challenges such as urban transportation, the increase of private car, traffic, parking deficiency and parking place of vehicles.
Large cities are  faced with  two major problems in the field of urban transportation:
1- Ever- increasing of vehicles especially private vehicles
2- Parking deficiency.
Large cities and metropolis are faced with  more difficulties in this field. kerman city has a lot of difficulties in the field of transportation due to dense population, concentration of  urban activities in the center of  the city, and wide area of worn- out textures. Parking deficiency is one of the difficulties of this city which is dealt with in this research. The aim of this article is evaluating the need for parking in Kerman city. The research method is qualitative and analytical type. Different methods of mathematics and statistics were applied such as the conventional weight model, AHP, Topsis and Fuzzy approaches along with the detection of those areas of the City which held the higher demand for parking spaces in Kerman. The attempt was to discover the preferable model for the detection of these areas. In order to obtain Zoning Maps of the layers of information on the distance from the mal, the concentration of commercial centers, health care centers, and administrative  centers, the population, the distance from the high way, the distance from boulevard, and street, also the distance from the colleges and universities (educational centers in the city) , from the cultural centers , and parking spaces were taken into consideration. To evaluate the models, the relevant layers of the available public parking and the location of the mal was considered. Final results revealed that most of the areas which highly require parking spaces are located in the center of the city and the conventional weight model best demonstrated this demand than other models and AHP and TOPSIS , Fuzzy show the high need to parking at a lower level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • potential measurement of parking spaces
  • mathematical and statistical models
  • Kerman city