شناسایی نقش و تأثیر پارک‌های طبیعی حومه‌ای در توسعۀ گردشگری مورد شناسی: پارک‌های حومه‌ای شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

فضاهای سبز حومۀ شهری و پارک‌های موجود در یک شهر نه تنها ارزش تفریحی داشته و محلی برای گذراندن اوقات فراغت مردم به شمار می‌آید؛ بلکه در اغلب موارد به توسعۀ فضاهای گردشگری شهر نیز می‌انجامند. در این مقاله به بررسی هفت پارک شهر اصفهان پرداخته شده است که به عنوان اقامتگاه موقت گردشگری، گردشگران از آنها استفاده می‌کنند. در این پژوهش، با استفاده از روش‌های آماری، داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسش‌نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میزان رضایت‌مندی گردشگران از خدمات و امکانات اقامتی در پارک‌های حومه‌ای شهر (مختص گردشگران)، بررسی و مشکلات و موانع موجود شناسایی شده‌اند. همچنین برای تحلیل مکانی - فضایی از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP­) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد با در نظر گرفتن معیارهای دسترسی، امنیت، زیست‌محیطی و اقتصادی، از بین 7 گزینۀ مورد بررسی به عنوان پارک‌های حومه‌ای(پارک صفه، پارک ناژوان، پارک فدک، پارک قائمیه، پارک استقلال، پارک صد هکتاری، پارک شرق) پارک فدک اولویت اول  را به دست آورد، که با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در جهت تجهیزکردن پارک‌های حومه‌ای به عنوان مکان‌های فراغتی گردشگران و ارائۀ امکانات رفاهی و تسهیلات اقامتی در این مکان‌ها می‌توان از مشکلات ناشی از حضور گردشگران در شهر اصفهان کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification the Role and Effect of Natural Sub Urban Parks on Tourism Development Case Study: Suburban Parks of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Dr. Safar Ghaedi Rahmati 1
  • Forouzan Pirayesh 2
چکیده [English]

The green spaces  of  the suburbs and existing parks inside the cities not only have recreational worth and is a place for spending people's leisure time, but also in most of the time they cause the development of tourism spaces of the city. This article studies 7 (seven ) parks in Isfahan city which tourists use them as temporal settlement areas. In this study, by using statistical methods, the data gathered through questionnaire, have been reviewed and analyzed and the satisfaction degree of tourists about the facilities and services of settlement places in outskirt parks of the city( special for tourists)have been studied and the obstacles and problems were identified, also for spatial analysis , AHP method ( analysis of network process) has been used.The findings showed that , by considering the indices of access, safety, environmental and economical, among the seven under study alternatives, (Najvan, Sofeh, Fadak, Esteqlal, Qaemieh, Sharq and Sad-hektary) , Fadak park obtained the first priority, which through the proper planning and management  for equipping the outskirts parks as the recreational and pleasure sites for tourists and presenting recreational and accommodation facilities in these places, it is possible to decrease the problems of tourists' presence in Isfahan city

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Green space
  • Isfahan city