شناسایی و تحلیل قابلیت‌های توریستم منطقۀ ارسباران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مراغه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مراغه

چکیده

ایران یکی از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان و یکی از ذخیره‌گاه‌های متنوع زیست کرۀ زمین است. منطقۀ ارسباران در استان آذربایجان‌شرقى در شمال غربى ایران، یکى از سحرانگیزترین مناطق گردشگری محسوب می‌شود. این منطقه هم‌اکنون یکی از 9 ذخیره‌گاه با ارزش زیست‌کره کشور به شمار می‌آید،ایم منطقه افزون بر تنوع گیاهان دارویی باارزش، گونه‌های گیاهی و حیات‌وحش متنوع کمیاب را نیز در چتر حمایت خود دارد. به دلیل داشتن زیست‌بوم‌های گوناگون، ارزش بیولوژیک بسیار بالا و گونه‌های گیاهی و جانوری منحصربه‌فرد، منطقۀ ارسباران در برنامۀ انسان و زیست‌کرۀ سازمان یونسکو در سال 1976 به عنوان "ذخیره‌گاه زیست‌کره" معرفی شده است. این منطقه علی‌رغم قابلیت‌ها و توانمندی‌های فراوان در زمینه صنعت گردشگری، تاکنون به منظور شناسایی قابلیت‌ها و توانمندی‌های آن به‌طور شایسته و مطلوب مطالعه نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل قابلیت‌های توریستی منطقۀ ارسباران با رویکرد توصیفی–تحلیلی صورت گرفته و جمع‌آوری اطلاعات آن به دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی بوده و برای تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها ازطریق پرسشنامه و مصاحبه و همچنین از تکنیک SWOT استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق به صورت تصادفی ساده 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است، که 20 نفر آن را مسئولان ذی‌ربط و 100 نفر آن را گردشگران تشکیل می‌دهند. نتایج به‌‌دست‌آمده از پژوهش حاضر نشان می‌دهد میانگین کل امتیازات فرصت‌ها و نقاط قوت منطقۀ ارسباران براساس مدل SWOT بیشتر از میانگین کل امتیازات تهدیدها و نقاط ضعف است (48/3=SO) > ( 33/2­(WT=؛ لذا استراتژی که برای توسعۀ گردشگری منطقۀ ارسباران پیشنهاد می‌شود استراتژی از نوع تهاجمی (توسعه‌ای) خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis the Tourism Potentials of Arasbaran Region

نویسندگان [English]

  • Dr. Omid Mobaraki 1
  • Mahdi Eslami 2
چکیده [English]

The ecotourism of Iran is among one of the five countries to have so much variation in terms of its climate. Iran also has a rich resort of biosphere which is considered as a good criteria comparing to other aspects of tourism. Arsbaran region located in northwest of Iran is one of the most mysterious places in Iran which has this feature of tourism. This place is one of the ninth valuable resort of biosphere in Iran which not only has various and noticeable source of herbal plants but also a rich and unique resort of wildlife. Due to having various biosphere, valuable biological circumstances, and different flora and fauna; Arsbaran region was entitled the most resourceful biosphere by UNICCO organization in 1976. Though this place has some good capabilities and features for tourism industry, till now, there has not been sufficient research for recognizing these features.Thus the aim of this research is to recognize the different capabilities of tourism of this region based on analytical-descriptive approach. The necessary information of this research is gathered from libraries and field research. And for clarifying the positive and negative features or the opportunities and the threats, the Swot technique has been applied. The statistical population of the research is one hundred and twenty persons who are selected accidentally. Among these people, twenty persons are selected from the authorities and one hundred from the tourists. The outcome of this research shows that the average of the negative and positive points of this region based on analytical Swot technique are more than the whole points of the threats and opportunities, (WT=2/33)>( SO= 3/48) ,  therefore, the desirable suggestion for developing tourism in this region is of invasive kind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourist Capabilities
  • Tourism Planning
  • Technique SWOT
  • Arasbaran