تمایل به پرداخت هزینه و عوامل مؤثر بر آن برای تولید کمپوست خانگی: مورد مطالعه شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 هیات علمی دانشگاه یاسوج

10.22111/gaij.2022.35969.2825

چکیده

در کشور ایران، حدود نیمی از پسماند شهری را مواد آلی تشکیل می‌دهند، در شرایطی که تنها 12 درصد از پسماندهای آلی تولید شده در ایران کمپوست می‌شود. از همین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت هزینه برای تولید کمپوست خانگی و میزان آن انجام شد. جامعه آماری پژوهش را شهروندان شهر اصفهان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 367 خانوار به عنوان نمونه با روش کاملا ً تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که 143 نفر از پاسخگویان تمایلی برای پرداخت هزینه نداشتند و اساسا تمایلی به پذیرش این امر از خود نشان ندادند. همچنین، نتایج نشان داد که فقدان امکانات و تجهیزات، نداشتن آگاهی، زمان بر و کاربر بودن، و نبود فضای مناسب از مهمترین عوامل بازدارنده بودند. طبق نتایج هر شهروند تمایل دارد قیمتی بین 64 تا 112 هزار تومان در سال برای تولید کمپوست خانگی هزینه کند. از جمله متغیرهایی که بر تمایل به پرداخت تأثیرگذار بودند می‌توان به سن، بعد خانوار و نوع خانه مسکونی اشاره کرد. با توجه به نتایج بدست آمده، به منظور تقویت و تحریک رفتارهای صحیح زیست‌محیطی و کمک به شهروندان علاقمند به تولید کمپوست خانگی ، اهدای مخزن‌های مخصوص به آن‌ها از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The willingness to pay and the factors affecting it for home composting: Case of Study Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Hamid Rastegari 1
  • Mehdi Nooripoor 2
  • Ayatollah Karami Kaloos 1
1 Yasouj University
2 Yasouj University
چکیده [English]

In Iran, about half of municipal waste is made up of organic matter, with indeed only 12% of organic waste produced in the country is composted. Therefore, the aim was to investigate the factors affecting the willingness to pay (WTP) for home composting and how much WTP for home composting. The statistical population consisted of the citizens of Isfahan city, Cochran formula estimated 367 households as a sample then they are selected by random sampling. The results showed that 143 respondents were reluctant to pay and did not want to accept it. Also, the results showed that lack of facilities and equipment, lack of knowledge, time consuming and user, and lack of adequate space were the most important deterrents. According to the results, each household's WTP between 640,000 and 1,120,000 Rial per year on home composting. The variables that influenced the WTP include age, household size, and type of house. Based on the results, In order to strengthen and stimulate proper environmental behaviors and help citizens interested in producing home compost recommended that a special bin donates to them by the municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent valuation
  • Home composting
  • Economic model
  • Willingness to pay