تعیین نواحی آگروکلیمایی کشت گندم دیم بر مبنای شاخص‌های اقلیمی در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Areas Agroclimatic plant drylnd Wheat on Climatic Parameters in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Dr. behrooz sobhani 1
  • sara karimzadeh 2