تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی رشت

چکیده

در صنعت جهانگردی، تغییرات کاربری در مناطق ساحلیواثرات نامطلوب توسعه گردشگری بر محیط زیست ساحلی، یکی از مسائل مهم و نگران‌کننده بشمار می‌رود. تعیین میزان حداکثر ظرفیت برد به‌منظور برنامه‌ریزی در جهت کاهش صدمات زیست­‎محیطیو حفاظت از اکوسیستم نوار ساحلی جزیره کیش و همچنین افزایش کیفیت تفریحی آن که به‌سبب وجود آبسنگ‌های مرجانی و دارا بودن سواحل سفید از جایگاه بسیار مطلوبی در جذب گردشگر برخوردار است، ضروری به‌نظر می‌رسد. مقاله حاضر بر مبنای ارزیابی ظرفیت برد فیزیکی- اکولوژیکی در چارچوب مناطق حفاظت‌شده و نیز ارزیابی ظرفیت برد فرهنگی- اجتماعی با استفاده از روش ضبط تصویری ICT، تلاش می‌کند تا با ارائه حدود مطلوب پذیرش گردشگر در نوار ساحلی جزیره کیش، ضمن به‌حداقل رساندن آسیب‌های بیولوژیک ساحلی، توانایی این ناحیه برای پشتیبانی کیفیت تفریحی ساحل جزیره را نیز حفظ کند. از آنجا که قوانین حاکم بر سواحل ایران به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی متفاوت از سواحل بسیاری از کشورهاست، در این مقاله ظرفیت برد گردشگری ساحلی براساس دو سناریو تنظیم گردیده است. در سناریوی 1، ظرفیت برد با توجه به استانداردهای معمول جهانی و در سناریوی 2، با توجه به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک خاص جامعه ایران برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که اگرچه میزان مشخصی از گردشگران به لحاظ فیزیکی در این ساحل جای می‌گیرند؛ اما با در نظر گرفتن عوامل محدودکننده طبیعیو انسانی و نیز خط­مشی­های قانونی و ایدئولوژیک موجود، فشار و تراکم بیشتری در بخش‌هایی از ساحل جزیره و در هر دو سناریو به چشم می‌خورد که بیش از ظرفیت تحمل محیط و گردشگران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the carrying capacity of coastal tourism of Kish island

نویسندگان [English]

  • sayyed Reza Hoseinzadeh 1
  • Azar Erfanian 2
چکیده [English]

In tourism industry, the usage  changes  in the coastal regions and the adverse impacts  of tourism  development on the environment is considered as  one of the major and concerning  issues. Determining the value of  maximum carrying capacity  for planning in order to reduce environmental damages and protect ecosystems of  the coastal band of Kish island and also enhancing  its entertainment quality , which has a favorable  position due to its coral reefs and white beaches, seems necessary.
The present article, based on the assessment  of physical-ecological carrying  capacity in the context  of the protected districts and also assessment of socio-cultural carrying  capacity by the use of  video recording ICT,  through  presenting  the desirable limit of tourist acceptance in coastal area of Kish Island, tries while minimizing the coastal biologic damages , preserves the capability of this area for supporting the recreational quality of the Island's coastal restores. Since the rules governing the coasts of Iran are different  politically and ideologically from the shores of many  countries, in this article, the  coastal tourist carrying capacity has been organized based on two scenarios. In scenario 1, the carrying capacity has been estimated with respect to common universal standards and in the second scenario with respect to the political criteria and special ideology of Iran’s community. The results show that although  a certain number of tourists  can be accommodated physically in the coastal area, but with respect to natural and human limiting factors and the present legal and ideological  guidelines , there exists more pressure and  density in parts of the island  coast and In both scenarios, which is more than the carrying capacity of the environment and the tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coastal tourism
  • carrying capacity
  • Kish Island
  • Iran