محاسبه ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌ها در سقف شیبدار با استفاده از داده لیدار و تصاویر اولتراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز

2 فاطمه موحد، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

ارتفاع ساختمان از عوامل مهم در سامان‌دهی منظر شهری و از پارامترهای تأثیر گذار بر تراکم شهری است. استفاده از روش‌ها و ابزارهای ‌‌نوین نقش مهمی در استخراج ارتفاع ساختمان‌ها دارد، یکی از این ابزارها، LIDAR‌ می‌باشد که یک فناوری نسبتاً جدید و یک روش سریع برای نمونه ‌برداری با چگالی و دقت ‌بالا جهت به دست ‌آوردن مدل‌های دیجیتال از سطح زمین (DSM ) است. . آنچه در این ‌پژوهش مد نظر بوده، ارزیابی استفاده از یک ابزار ‌نوین در برنامه ‌ریزی ‌شهری مبنی ‌بر استخراج ارتفاع ساختمان‌ها و تعداد طبقات ساختمانی می باشد که با استفاده از ابر نقاط‌ لیدار و تصاویر ‌اولتراکم در دو مرحله آشکار سازی ساختمان‌ها و محاسبه تعداد ‌طبقات آن‌ها، در محدوده‌ای از شهر بندر‌ انزلی به مساحت 23 هکتار (شامل 417 ساختمان)، و با استفاده از نرم ‌افزارهای ‌ARCGIS، ENVILIDAR کلاسه‌‌بندی و استخراج شدند. تمامی الگوریتم‌های به کار گرفته ‌شده، سیستم را قادر کرد تا ساختمان‌ها به صورت موفقیت ‌آمیز از داده‌های لیدار استخراج شود. داده‌های به دست ‌آمده و تطبیق آن‌ها با نمونه‌های برداشت شده در پیمایش ‌میدانی، نشان ‌دهنده‌ دقت‌ مرز و طبقات استخراج ‌شده‌ است. به‌ طور کلی سیستم‌ پیشنهادی از نظر کامل ‌بودن، صحت و تطابق داده‌ها دارای عملکرد خوبی است. با عنایت به یافته‌های تحقیق می‌توان گفت تکنولوژی ‌لیدار هوایی قابلیت فوق ‌العاده‌ای در جمع‌ آوری نمونه‌های بسیار دقیق و متراکم از اندازه‌گیری‌های ارتفاعی سطح زمین فراهم کرده است و می‌توان ابعاد جدیدی از جزئیات دقیق ارتفاع ساختمان‌ها را به‌طور اتوماتیک و کار‌آمد از داده‌های لیدار ‌هوایی استخراج نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculate the height and the number of floors of buildings in sloping roofs Using lidar data and ultraCam images

نویسندگان [English]

 • Firouz Jafari 1
 • fatemeh movahhed 2
1 department of geography and urban planning, university of Tabriz
2 Fatemeh Movahhed, M.Sc.in Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The height of the building is one of the important factors in organizing the urban landscape. This value is another variable affecting urban density, which is usually considered in regular rules and regulations on projects. In this regard, the use of lidar technology as a new tool in the field of aerial imaging, to calculate the height and building floors, is one of the topics discussed in the field of urban studies. What is considered in this research is to present a new method in urban planning based on extracting the height of buildings and the number of floors using Lidar super points, which includes two general steps. In the first step, the lidar data were filtered and separated from other lidar points related to land and vegetation using the elevation threshold method, and to produce a three dimensional model of the extraction and extraction of the extraction. The dimensions of each circle became two dimensional. Discovering the boundaries of buildings was made possible by creating points in each corner of the extracted building features. In the second stage, after extracting the first building boundaries and determining the points related to the buildings, the digital surface model information was assigned to the extracted building features and according to the assigned heights of the building floors by the nearest height method. The passage to the building was calculated along with the average height of the building above sea level (-26), which is referred to as the average height of the area. To complete the height of the buildings, the difference between the average height of the area and the height of the nearest passage to the building entrance was used. To find the number of floors, taking into account the height of the roof of the building, which according to the prevailing standards includes a range between 2.80 meters to 4 meters, was calculated and the building floors in four sections: one floor, two floors, three floors and four and It became more clear. The data source for the proposed system consisted of air borne Lidar data with rare vision and ultra Cam aerial Images. Were extracted. All the functions used enabled the system to successfully extract the structures from the lidar data. The obtained data and their matching with the samples taken in the field survey, show the accuracy of the boundary and the extracted classes are relatively good and the proposed system in terms of completeness, accuracy, and consistency of the data. It had a good performance. Finally, considering the research of Beilingwei U and et al., Under the title of automatic extraction of density information of urban buildings using lidar data and the results obtained in the present study, it was determined that aerial lidar technology has an extraordinary ability. In collecting very right and dense samples of altitude measurements of the city level has been provided and a new level of detail of right building height information can be automatically and efficiently extracted from the aerial data.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Height of the building
 • lidar
 • ultraCam
 • Anzali
 • ENVI
 • ArcGIS
 • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 21 اسفند 1400