بررسی تمرکز و عدم تمرکز نمودهای جهانی شدن در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه (مورد شناسی: تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در پژوهش حاضر کاربری­های مختلف جهانی شدن اعمّ از: 1- مکان­های اقتصادی (الف- بازار بورس، ب – بانک­های خارجی ج- شعبات مرکزی بانک­ها که تبادلات ارزی انجام می­دهند د- شرکت­های تضامنی) 2- زیرساخت­های ارتباط راه دور (الف – شرکت­های جهانگردی و سفرهای هوایی خارجی ب – شرکت­های اینترنتی ج - مراکز مخابراتی ارائه کننده خدمات راه دور د- ادارات پست مرکزی) 3- مکان عرضۀ صنایع دیجیتال (موبایل، GPS و ماهواره) از نظر چگونگی پراکنش نسبت به یکدیگر و همچنین در ارتباط با هستۀ تجاری (CBD) و جمعیت شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می­دهد که رابطۀ معکوس بین تراکم جمعیتی و مکان­یابی کاربری­های جهانی شدن وجود دارد، همچنین این نمودها بیشتر گرایش به مکان­یابی در خارج از هستۀ تجاری شهر دارند. در ارتباط با تمرکز کاربری­ها یا پیوستگی مکانی آنها نیز می­توان گفت که بیشتر این کاربری­ها نسبت به خود و سایر شاخص­های جهانی شدن گرایش به همگرایی (تمرکز) دارند . این عامل نشان می­دهد که هنوز ارتباطات مستقیم و چهره به چهره در روند جهانی شدن تهران و فعالیت­های مرتبط با آن وجود دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر با حذف انحراف در پراکنش مکانی این کاربری­ها، یک الگوی فاصلۀ استاندارد و بهینه را برای دسترسی فعالان و مشتریان این بخش ارائه کرده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Centralization and Decentralization of the Globalization factors in the Megalopolises of Developing countries (Case study of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Soleymani
  • Asghar Nazariyan
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the different applications of globalization including 1. Business centers such as stock exchange, foreign banks, central offices of banks responsible for foreign exchange transactions, and partnership companies, 2. Transportation infrastructure such as tourism and overseas air travelling companies, Internet companies, offices of telecommunication services, post head offices, and 3. shopping centers offering digital/electronic gadgets such as mobile phones, GPS's devices in terms of their variance as well as regarding CBD (Central Business District) and the population of Tehran.
The results of the study showed that there was an inverse correlation between population density and location of globalization applications. The activities tend to be localized away from the central business district. Regarding the centralization of applications or place connectivity, most of these activities tend toward convergence than itself, and the whole activities tend toward convergence and centralization than others. This showed that there still exists a face to face and personal communication in the process of globalization of Tehran and its related activities. Accordingly, giving a model of standard distance for localization of these activities, the present study suggested the most available as well as the best distance for clients and those involved in these activities in this sector, excluding deviation in spatial distribution of these applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran
  • Globalization
  • Centralization
  • Megalopolis
  • Global City