بررسی کیفی توسعه‌ی پارک‌های شهری و بهینه‌سازی استفاده شهروندان از آن در بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی محیط زیست دانشگاه بیرجند

2 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست از دانشگاه تهران

چکیده

امروزه ایجاد هماهنگی لازم بین خواسته‌های شهروندان و نوع و امکانات پارک‌ها، از ملزومات ارتقایکیفی فضاهای سبز شهری است. از این رو جهت بهسازی و بازنگری پارک‌ها، بایستی عوامل جمعیت‌شناسی مؤثر در توزیع و رشد فضاهای سبز، مطالعه شود.هدف این تحقیق بررسی دیدگاه شهروندان در خصوص توسعه کیفی پارک‌های شهر بیرجند است. محورهای مورد بررسی در این پژوهش جهت تدوین برنامه‌های آتی توسعه­ی فضاهای سبز شهر بیرجند عبارتند از: الویت تفریحی شهروندان، مدت زمان صرف‌شده برای رسیدن به یک پارک، میزان مراجعه به پارک‌ها در طول سال، قالب‌های اصلی مراجعه به پارک‌ها، ترجیحات فصلی در مراجعه به پارک‌ها، مقیاس پارک‌های مورد استفاده و الویت‌های مردمی در توسعه­ی انواع مختلف پارک‌ها.
روش انجام تحقیق به صورت اسنادی-تحلیلی و پیمایشی است که بخش اعظم اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه بین ساکنان نواحی چهارگانه­ی شهر بیرجند أخذ شده و تحلیل نهایی بر روی آن صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از پارک‌های شهری، مهم‌ترین الویت تفریحی شهروندان شهر بیرجند بوده، ولی عواملی موجب گشته که میزان استفاده­ی مردم از این فضاها در فصل‌های سرد سال به حداقل کاهش یابد. همچنین شهروندان تمام نواحی شهری بر توسعه پارک‌های بزرگ حومه‌ای جهت گذران اوقات فراغت تأکید نموده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Urban Parks Development and Optimization for Citizen’s Use in Birjand

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Reza Khalilnezhad 1
  • Vahed Kiyani 2
چکیده [English]

Considering the important role of green spaces in health of citizens and sustainability of the city, nocomprehensive studies have been performed for knowing the quality and quantity of the effective factors on increase of the attractiveness of these areas,So that it can be said that after the construction of different public parks in the two past decades,no evaluation of the citizens' satisfaction level has not been performed. Considering the subject, field study and the issues of this research, a combination of documentary, analytical and surveying methods has been used for completing the data and information required by this research. The achievements of this research indicates that using urban public parks (compared with the other recreational facilities such as cinema, climbing, gym and pool), is the first priority of more citizens in Birjand. So that using parks in Birjand, has dedicated about 65% of the citizens' outdoor recreational activities. Accordingly, the main strategies for optimizing the citizens use of urban parks in Birjand, based on the needs and priorities of people are as the following:  developing the neighborhood and district parks, establishment of the intellectual centers in some of parks, increasing plant species, designing suitable facilities for cold seasons, presenting the outdoor recreational services for different age groups, family groups and groups of friends in the form of designing the appropriate spaces, and promoting the culturalal, art and social facilities of the parks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban parks
  • Qualitative investigation
  • Parks development
  • citizens
  • Birjand