واکاوی محدودیت ها و مشکلات توریسم روستایی با استفاده از تئوری بنیانی مورد شناسی: روستای چرمله‌ی علیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه کشاورزی، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 دانشیار دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

یکی از گزینه­های مناسب برای کسب درآمد و ایجاد شغل و ایجاد تغییرات مثبت در درآمد روستاییان، توریسم روستایی است این مسأله یک نیاز محسوس برای توسعه و احیای اقتصاد روستایی است که علاوه بر گسترش صنعت گردشگری، باعث ورود روش­های کشاورزی نوین در نواحی روستایی­ می­شود.گردشگری روستایی یکی از شاخه­های فرعی صنعت توریسم بوده که برخی آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگری و عده­ای دیگر آن را سیاستی برای توسعه­ی روستایی قلمداد می­کنند. اکنون که روستاییان ما، با مشکلاتی همچون بیکاری، بهره­وری پایین کشاورزی، مهاجرت روز­افزون به شهرها و حاشیه­نشینی مواجه هستند، توسعه­ی توریسم روستایی    می­تواند در جهت رفع این معضلات مؤثر باشد و باعث تجدید حیات روستاها شود. در این راستا با بهره­گیری از پارادایم کیفی و تئوری بنیانی در این پژوهش به بررسی موردی مشکلات و محدویت­های توریسم روستایی در روستای چرمله‌ی علیا در استان کرمانشاه پرداخته شد. این روستا یکی از 14 روستای هدف گردشگری استان می­باشد.
برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه­ی عمیق، مشاهده مستقیم، تهیه عکس و فیلم، اسناد و مدارک کتابخانه­ای و اینترنتی استفاده شد. روایی پژوهش نیز توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه تأیید شد. نتایج نشان داد که مشکلات توریسم روستایی در روستای چرمله­ی علیا عبارتند از : عدم امکانات زیربنایی و رفاهی، عدم درک صحیح روستاییان و مسؤولان از گردشگری روستایی، کم­رنگ شدن جاذبه­های فرهنگی روستا، عدم وجود شبکه­ی اطلاع­رسانی صحیح و به موقع، عدم انگیزه­ی مسؤولان محلی، عدم حمایت و توجه کافی دولت و محدودیت­ها شامل: محدودیت­های اقلیمی و عدم وجود اطلاعات دقیق آماری می­باشند


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Rural Tourism Limitations and Problems by Ysubg Grounded Theory, Case study: Upper Charmale Village, Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Parastoo Ghobadi 1
  • Dr. Abdolhamid Papzan 2
  • Dr. Kiumars Zarafshani 2
  • Shahpar Geravandi 3
چکیده [English]

Tourism and its development is an essential factor for rural development programming. Tourism helps greatly to rural economic growth and it was a way for presenting local productions and creating value added. Further more, tourism can be very important resource for non-experts employment, particularly for women and rural poor immigrants.The review of reliable writings has shown that the number of researches in rural tourism in Iran is so small, and this gap appears in Keramnshah province more than other parts of Iran, Because the villages and rural areas are a part of our heritage, it is necessary to consider them more and to solve their problems. One of these villages is Upper Charmale which is considered as one of the 14 goal tourism villages of Kermanshah province.  This study is an applied and development method from goal point of view and from paradigm point of view is placed in qualitative group and has employed grounded theory as the research method and is based on apriori approach.With respect to the studies of the researcher about the  methodology of Grounded theory, According to the findings of this research, one of the main problems of people in Upper Charmale is the lack of infrastructural and recreational facilities  which  has negative effects on  attracting the tourists. Jangchi Kashani(2000) argued that in each area, although there may be a good and rich potential for tourism  attractions, but if no attention is paid to infrastructural facilities , there may be confronted with   failure. The results have shown that these difficulties are as the following: the lack of infrastructural facilities, lack of proper and timely advertisement, lack of motivation of local people, lack of sufficient supporting by government,  and limitations including climatic limitations and lack ofcorrect statistical data .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Grounded Theory
  • Rural development. Tourism zone