دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، فروردین 1398، صفحه 0-0 

مقاله پژوهشی

تفاوت‌‌‌‌های حافظه و هویت مکانی آلمان و ایران

صفحه 1-18

10.22111/gaij.2019.4526

محمدحسین رامشت؛ باربارا اسپولز؛ فاطمه نعمت‌‌اللهی


بررسی وضعیت تخلفات ساختمانی و علل و انگیزه‌های وقوع آن در شهر شیراز

صفحه 59-76

10.22111/gaij.2019.4448

منیژه لاله‌پور؛ هوشنگ سرور؛ مرضیه اسمعیل‌پور؛ سمیرا مرادی‌کوچی