دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، دی 1399، صفحه 0-0 

مقاله پژوهشی

سنجش و ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های مدیریت یکپارچه‌سازی شهری در کلان‌شهر اهواز

صفحه 1-22

10.22111/gaij.2020.5829

مسعود صفایی‌پور؛ سیده معصومه رضوی؛ زهرا محقق؛ خاطره رمضان‌پور اسعدیه


تحلیل اثرات شهرگرایی بر تغییر و تحولات سبک زندگی زنان روستایی مورد شناسی: شهرستان الشتر

صفحه 143-166

10.22111/gaij.2020.5960

محمد حجی‌‌پور؛ احمد رومیانی؛ معصومه نظری‌‌شیخی؛ سمیه حق‌‌نظری؛ هادی نیازی


مقاله پژوهشی

تحلیل و بررسی خدمات عمومی شهر اهر با تأکید بر عدالت فضایی

صفحه 187-210

10.22111/gaij.2020.5980

سید عباس احمدی؛ صیاد ایرانی هریس؛ مراد دلالت