دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، فروردین 1400، صفحه 1-286 
ارائۀ الگوی توسعۀ طبیعت‌گردی کشور ایران

صفحه 39-62

10.22111/gaij.2021.6038

رحیم بازگیر؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح‌اله سهرابی


خوانش ترجیحات استفاده‌کنندگان در تجربۀ فضاهای عمومی تجاری شهر اصفهان

صفحه 209-242

10.22111/gaij.2021.6213

نعیمه السادات ابطحی؛ مجتبی رفیعیان؛ محمود محمدی؛ محمدسعید ایزدی؛ کاوه رشیدزاده