دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 0-0 
2. ارائۀ الگوی توسعۀ طبیعت‌گردی کشور ایران

صفحه 31-48

10.22111/gaij.2021.6038

رحیم بازگیر؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح‌اله سهرابی


8. خوانش ترجیحات استفاده‌کنندگان در تجربۀ فضاهای عمومی تجاری شهر اصفهان

صفحه 167-194

10.22111/gaij.2021.6213

نعیمه السادات ابطحی؛ مجتبی رفیعیان؛ محمود محمدی؛ محمدسعید ایزدی؛ کاوه رشیدزاده