دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تیر 1400، صفحه 1-292 
تحلیلی بر وضعیت مهاجرت استان‌های کشور با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی

صفحه 55-80

10.22111/gaij.2021.6301

میلاد تفنگچی مهیاری؛ مهدی پندار؛ امیر ثامنی؛ آرمان خواجه برج سفیدی


آسیب‌‌شناسی مدیریت سیاسی فضا در کلان‌‌شهر تهران

صفحه 113-136

10.22111/gaij.2021.6328

سعید خاتم؛ سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ هادی ویسی